Belediyeler

GASTRONOMİ FESTİVALİ´NİN GALASI DÜZENLENDİ

GASTRONOMÝ FESTÝVALÝ’NÝN GALASI DÜZENLENDÝ

5. Uluslararasý Gastronomi Festivalinin gala yemeði düzenlendi. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’in ev sahipliðinde Oruçoðlu Termal Otel’de düzenlenen galada damaklar þenlendi.

5. GastroAfyon Festivali kapsamýnda Belediyemiz tarafýndan damak çatlatan lezzetler ve keyifli anlarla dolu unutulmaz bir geceye ev sahipliði yaptý. Programa Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, eþi Sevim Zeybek, Vali Yardýmcýlarý Mehmet Keklik, Harun Reþit Han, Milletvekillerimiz Ali Özkaya, Hasan Arslan, Hakan Þeref Olgun, ünlü þefler Cüneyt Asan, Hazer Amani, Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Veli Oðuz, Afyonkarahisar Profesyonel Aþçýlar Derneði Baþkaný Hamza Kalkan, gastronomi dünyasýnýn önde gelen temsilcileri, otel genel müdürleri ve iþ insanlarý katýldý. Gala gecesinde Afyonkarahisar’ýn tescilli lezzetleri ve yöresel ürünleri ikram edildi. Katýlýmcýlar meþhur lezzetlere hayran kaldý.

“AFYON LEZZETÝN BAÞKENTÝ”

Katýlýmcýlara teþekkür ederek sözlerine baþlayan Baþkanýmýz Mehmet Zeybek Afyonkarahisar’ýn lezzetin baþkenti olduðunu ifade etti. Gastronomi serüvenini anlatan Baþkan Zeybek; “Afyonkarahisar 17 ile 1 ila 3 saatlik mesafede merkezi konumda olan bir il. M.Ö. 8 bin yýlýna dayanan tarihi geçmiþi olan kadim bir þehir. Tarihi güzellikleri, tabiat güzellikleri ve gastronomisi ile lezzetin baþkenti. Zaferin, termalin de baþkenti. Anýtlar Kurulu tarafýndan tescillenmiþ 600’ün üzerinde tarihi konaklarýmýz var. Konaklarýmýz hayatýn davam ettiði yaþayan konaklar, replik deðil. Sokak Saðlýklaþtýrma projesiyle bu evleri turizme kazandýrdýk. 600’ yakýn yöresel lezzetimiz var. 39 lezzetimiz Türk Patent Enstitüsünden tescil aldý. Diðer lezzetlerimiz de tescil için sýra bekliyor. 2019 yýlýnda UNESCO Tarafýndan yaratýcý þehirler aðýna dâhil olduk. Afyonkarahisar sebze aðýrlýklý bir gastronomiye sahip. Daha çok saðlýklý beslenmeye yönelik ürünlere sahibiz. GastroAfyon Lezzet Festivali Gala Gecemize katýlan tüm konuklara sonsuz teþekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ý tarihi, coðrafi özellikleri, termali, sporu ile ulusal ve uluslararasý anlamda tanýtýrken gastronomi alanýnda da tanýtmaya devam edeceðiz” dedi.

Gala gecesinde yapýlan konuþmalar ardýndan Afyonkarahisar Profesyonel Aþçýlar Derneði Baþkaný Hamza Kalkan tarafýndan Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’e teþekkür edildi, plaket ve hediye takdimi yapýldý. Damaklarý þenlendiren gala gecesi yapýlan sohbetler, çekilen hatýra fotoðraflarý ardýndan son buldu.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu