ISO 18295 Belgesi

Günümüzde işletmeler son derece büyük bir rekabet ortamında tüketicilere ulaşmaktadır. Tükeicilere yönelik olarak atılan her adım işletmenin rekabette bir adım daha öne çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede tüketici ile iletişimin devamlı bir şekilde sağlanabilmesi amacı ile işletmeler müşteri iletişim merkezi ya da çağrı merkezi gibi birimler kurmaktadır.

Kurulan çağrı merkezinin belirli standartlar içerisinde tüketicilere hizmet sağlaması oldukça önemlidir. ISO 18295 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi, bu lnda olması gereken uluslar arası standartları içerem bir sistem olartak karşımıza çıkmaktadır.

Tuğra Danışmanlık bürosu işletmelerin ihtiyaç duyduğu standartların işletme içerisinde oluşturulması ve uygulanabilir hale getirilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir. İşletmeler tugradanismanlik.com internet adresinde gerekli başvuruyu yaparak talebini danışmanlık bürosuna iletmektedir.

ISO 18295 Çağrı Merkezi Tönetim Sisteminin Amacı Nedir?

Uluslar arası standartların belirlendiği ISO 18295 Belgesi’nin amacı şu şekildedir;

 • Çağrı merkezi kalitesinin artırılması.
 • Standart olarak bu hizmetin verilmesini sağlamak.
 • Müşteri, personel ve tedarikçiler üzerinde memnuniyet oluşmasını sağlamak.
 • Gelişim sürecini hızlandırmak ve müşteri geri dönüşleri ile gelişimini sürdürmek.

ISO 18295 Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

ISO 18295 standartları işletmeler bazı artı değerler kazandırılmasına aracılık etmektedir. Pek çok özelliği bünyesinde barındıran yönetim sisteminin özellikleri başlıca şu şekildedir;

 • ISO tarafından hazırlanmıştır.
 • Çağrı merkezi standartlarını belirler.
 • Uluslar arası standartları ifade eder.
 • Tüm çağrı merkezlerine uygulanılabilir.
 • Diğer yönetim sistemleri ile uyumludur.

Tuğra danışmanlık bürosu ile iletişime geçerek ISO 19295 Belgesi hakınnad bilgi alabilir bu belgeye sahip olmak için gerekli başvuru yapılabilir.

ISO 18295 Sisteminin Kapsamı Nedir?

Tugradanismanlik.com internet sitesi işletmelere ulusal ve uluslar arası geçerliliğe sahip olan belgelerin alınabilmesi için destek sağlamaktadır. İstenilen belgelere ulaşmak için belirlenmiş olan uluslar arası standartların işletmeye entegrastonu gerçekleştirilmelidir.

ISO 18295 Belgesi de çağrı merkezi yönetim sisitemi standartlarını ifade etmektedir. Kapsamı ise şu şekildedir;

 • Müşteri ilişkilernin gerekliliklerinin yerine getirilmesi.
 • Müşteri Odaklı çalışma hayatına geçilmesi.
 • İnsan kaynağı sürecine destek verilmesi.
 • Operasyonel süreçlere yönelik katkı sağlanması.
 • Hizmet için gerekli altyapıların oluşturulmasına katkı sunulması.
 • İşletmenin çevre ile olan ilişkilerine destek verilmesi.

ISO 18295 Çağrı Merkezi Yönetim Sisteminin İşletmeye Sağladığı Avantajlar.

Tuğra Danışmanlık bürosu işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. İşletmelerin ulaşmış olduğu standartı belirten uluslar arası belgelerin de temini noktasında öneli katkılar sunmaktadır. ISO 18295 belgesi içinde işletmeler destek sağlanmaktadır. ISO 18295 sisteminin işletmeyee kazandırdığı faydalar şu şekildedir;

 • İşletme işi ve dışı iletişimin sağlıklı olmasına katkı veriri.
 • Veri akışının sürekli hale gelmesine katkı sunar.
 • Hizmetin geriye dönük izlenebilmesine olanak tanır.
 • Maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlar.
 • Zaman yönetiminin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Gelişime destek sağlar.
 • Marka değerinin artmasına katkı sunar.
 • Verimliliği artırır.
 • Müşteri memnuniyetini artırır.
 • İşletmeye olan güveni artırır.
 • İletişim kalitesini artırır.

Tugradanismanlik.com internet sitesi üzerin yapılacak olan başvuru ile ISO 18295 belgesinin temini gerçekleştirilmektedir.