Gündem

Savaş eşanlamlısı

Türk Dil Kurumuna göre savaş eşanlamlısı oldukça fazladır. Bu kelimenin eşanlamlısı harp, cenk, cidal, mücadele, kavga ve uğraşmadır. Bu bağlamda ise savaş kelimesinin eşanlamlıları farklı kültürlerde farklı olarak sunulabilmektedir.

Savaş kelimesi aynı zamanda Türk Dil Kurumu sözlüğünde en çok yer alan kelimelerden biridir. Bu kelime daha çok ülkeler arası verilen milli mücadeleyi temsil etmektedir. Bu sebeple savaş kelimesinin ülkeler açısından da büyük bir önemi bulunmaktadır.

Örneğin bu kelime ülkemizde harp ve cenk gibi eşanlamlar üzerinden de telaffuz edilmektedir. Özellikle mücadele ve kavga kelimeleri son dönemlerde daha yoğun olarak söylenmektedir. Savaş kelimesi ise daha çok modern ülkelerde telaffuz edilmektedir.

Savaş Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Aynı zamanda savaş eşanlamlısıharicinde bu kelimenin zıt anlamlısı da söz konusudur. Örneğin savaş kelimesinin tam zıt kelimesi ise barıştır. Savaş mücadeleyi temsil ederken tam aksi olarak da barış her iki taraf arasında mücadelenin sona ermesi anlamına gelmektedir.

Cenk ve harp kelimeleri de aynı şekilde savaş kelimesinin karşıt kelimesidir. Bu bakımdan savaş kelimesi yerine ister harp ya da cenk kelimesi de kullanabilirsiniz.

Zafer Savaş Kelimesinin Eşanlamlısı mı?

Hayır zafer kelimesi genel olarak savaşın kazanıldığının sonucudur. Yani savaş eşanlamlısı zafer kelimesi değildir. Savaş mücadelenin devam ettiği anlamına gelmektedir. Zafer kelimesi ise savaşın sona erdiğini ve bu cenkten başarılı bir şekilde ayrıldığını göstermektedir.

Dolaysıyla savaş mücadelenin başlangıcını ve zafer ise harbin sonucunu temsil etmektedir. Bu bakımdan her iki kavram da birbirinden farklıdır. Bir kelime başlangıç diğer sözcük ise sonucu işaret etmektedir.

Savaş kelimesinin tek zıt anlamlısı bulunmaktadır. Barış zıt anlamlısı ise yine savaş kelimesidir. Bunun yanısıra savaş kelimesi bugüne özgü bir terimdir. Bu kelime yerine tarihte daha çok harp ve özellikle de Osmanlı Döneminde cenk sözcüğü telaffuz edilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu