Belediyeler

BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

BELEDYE MECLS BUGÜN TOPLANIYOR

        Afyonkarahisar Belediye Meclisi,  bugün saat 17:30’da toplanacak. Toplantya koronavirüs tedbirleri dolaysyla sosyal mesafe kurallar gerei misafir kabul edilmeyecek. 

AFYONKARAHSAR BELEDYE BAKANLIINDAN LAN

        Belediye Meclisi Çalma Yönetmeliinin 6. maddesi hükümleri gereince 17 MAYIS 2021 PAZARTES günü saat 17.30’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.

Toplantya ait gündem aaya çkartlmtr.

lan olunur.

GÜNDEM

 1-Bir önceki toplantya ait (Nisan Ay) Meclis tutanak özetinin oylanmas.   

 2-2020 Yl Kesin Hesabnn görüülmesi

 3-Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.

GÜNDEME ALINACAKLAR

    TEKLFLER

 03-01-Bakanlar Kurulunca alt ve üst limitleri belirlenen vergi ve harçlarn 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun 96/b maddesi gereince limit dahilinde tespit edilerek,  Belediye Meclisince karar alnmas hakknda teklif.

 04-02-mar plannda badet (Camii) Alannda kalan, mülkiyeti Belediyemize ait, Afyonkarahisar Merkez Selçuklu Mahallesi, 5230 ada 1 Parsel Nolu tanmazn Diyanet leri Bakanl (Afyonkarahisar l Müftülüü)’na tahsis edilmesi hakknda teklif.

 05-03-Mülkiyeti Lütfi DOANCIK’a ait, Küçükçobanl Mahallesi, 163 Ada 6 Parsel Nolu tanmaz ile mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesine ait, Küçükçobanl Mahallesi, 141 Ada 1 Parsel Nolu tanmazn takas edilmesi, takas artlarnn belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakknda teklif.

 06-04-Belediyemizce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Satranç Turnuvas yaplmas, dereceye giren sporcularn ödülleri, hakem ücreti ve dier tüm giderlerin karlanmas hakknda teklif.

 07-05-limiz genelinde gençlerimize  planl, programl, bilinçli, hurafelerden uzak bir yaam salanmas, kendine, çevresine, devletine faydal olabilmek için çalma gayretinde olan donanml bireyler yetitirilmesine  katk salanmas amacyla, Afyonkarahisar HH nsani Yardm Vakf ile Afyonkarahisar Belediyesi arasnda ortak i birlii protokolü yaplmas ve yaplacak protokolü imzalamak üzere Belediye Bakanna yetki verilmesi hakknda teklif.

 08-06-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüüne bal Etüt Eitim Biriminin adnn Gençlik ve Eitim Birimi, Spor Tesisleri Biriminin adnn Spor Hizmetleri Birimi olarak deitirilmesi hakknda teklif.  

 09-07-Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düünce Dernei Afyonkarahisar ubesi ibirliinde “Atatürk’ün fotorafçs (Kocatepedeki figürü çeken) Etem TEM adna ulusal bir fotoraf yarmas düzenlenmesi, bu hususta protokol yaplmas, yaplacak protokolü imzalamak üzere Belediye Bakanna yetki verilmesi hakknda teklif.

 10-08-Ya üreten firmalardan ve hanelerden bitkisel atk yalarn toplanmas için bitkisel atk ya toplama ve tama yetkisine sahip firmalardan Habitat Geri Dönüüm ve Çevre Sanayi Ticaret Limited irketi ile Belediyemiz arasnda protokol yaplmasna ve protokolün imzalanmas için Belediye Bakan Mehmet ZEYBEK’e yetki verilmesi hakknda teklif.

 11-09-limiz Merkez Sahipata Mahallesi, 2654 Ada, 14 Numaral Parselin dousunda bulunan tescil harici olan yere Mahalle Frn yaplmas hakknda teklif.

 12-10-limiz Merkez Veysel Karani Mahallesinde, 1035 Adann güneyinde  bulunan tescil harici olan parka Mahalle Frn yaplmas hakknda teklif.

 13-11-limiz Merkez Akçin Mahallesi, 431  Ada 3 Nolu Parsele ticari amaçl ilave imar plan yaplmas hakknda teklif.

 14-12-limiz Merkez Akçin (Veysel Karani) Mahallesi, 269 Ada 8 Nolu Parsele ticari amaçl ilave imar plan yaplmas hakknda teklif.

 15-13-limiz Merkez Çetinkaya  Mahallesi, 3299 Ada 1 Nolu Parselin bulunduu alanda imar plan deiiklii yaplmas hakknda teklif.

 16-14-limiz Merkez Zafer Mahallesi 122 Ada 28 ve 30 Nolu Parsellerde imar plan deiiklii yaplmas hakknda teklif.

 17-15-limiz Hamidiye Mahallesi,300 Ada,61 ve 67 Nolu Parsellerde imar plan yaplmas hakknda teklif.

 18-16-limiz Merkez Kanlca ile Zafer Mahallerinin arasndaki yolun düzenlenerek  imar planlarmza ilenmesi hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 19-17-limiz Merkez Yenice Mahallesi, 330 Ada 6 Parselde  mevcut bulunan Fuar Hastanesin olduu yerde  imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 20-18-limiz Merkez Yenice Mahallesi, 1668 Adann emsali sabit kalmak üzere Yençok=22.00  (6 kat) olarak imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 21-19-limiz Merkez Akçin Mahallesi, 288 Adann olduu bölgede imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 22-20-limiz Merkez Akçin Mahallesi, 492 Adann olduu bölgede imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 23-21-limiz Merkez Nazmi Saaatçi Mahallesi, 1706 Ada 12 Parselin (eski 1050 Ada 2 Parsel) bulunduu alanda imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 24-22-Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 184 sayl kararyla alnan ilimiz merkezinde yaplan inaat imalatlarnn kat yüksekliklerinin tam sayya yuvarlanarak lejantlara ilenmesinin revize edilmesi hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 25-23-Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüü Ahmet Karahisari Kampüsünde bulunan vatandalara ait parsellerin plan revizyonu yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 26-24-limiz Gökçe Mahallesi, 975 konutluk projeyle ilgili mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 159 Ada 4, 9, 13, 16, 17, 18, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 Nolu Parsellerin taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar plannn onaylanmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 27-25-limiz Merkez Çetinkaya (Selçuklu) Mahallesi, 1207 Ada 1 Nolu Parselde imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 28-26-Erefpaa Mahallesi, 2676 Ada 1 Parselin bulunduu alanda imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 29-27-Akçin Mahallesi, 269 Ada 4 Nolu Parsel ile 422 Ada 2 Nolu Parselin bulunduu alanlarda imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 30-28-limiz Merkez Akçin Mahallesi, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesinin arkasndaki ilave Küçük Sanayi Sitesinde revizyon yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 31-29-Klack Mahallesinde oturan vatandalarmzn toplu tama ihtiyaçlarnn karlanmas adna Ataköy Minibüs güzergahnda düzenleme yaplmas hakknda Trafik Komisyonu raporu.

 32-30-Sahipata Minibüslerinin Mahalle içi güzergahnda düzenleme yaplmas hakknda Trafik Komisyonu raporu.

 33-31-Hz kesici, durak yeri trafik levhas ve trafik ile ilgili talepler hakkndaTrafik Komisyon Raporu.

 34-32-Belediye Kanun’unun 29 maddesi gereince (01/04/2020- 01/03/2021) tarihleri kapsayan bir yllk Meclis toplantlarn yarsna katlmayan Meclis Üyemiz Hasan AKYALÇIN’n mazeretinin görüülme

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu