SINIF BAŞKANININ VAADİNİ BAŞKANIMIZ ZEYBEK GERÇEKLEŞTİRDİ

yazar:

kategori:

SINIF BAÞKANININ VAADÝNÝ BAÞKANIMIZ ZEYBEK GERÇEKLEÞTÝRDÝ

           Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencisi Damla’nýn sýnýf baþkanlýðý seçiminde “seçilirsem belediye baþkanýmýzý sýnýfýmýzda misafir edeceðim” vaadini yerine getirdi.

Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencisi Damla, sýnýf baþkanlýðýný kazanmak için arkadaþlarýna “seçilirsem Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’i sýnýfýmýzda misafir edeceðim” vaadinde bulundu. Baþkanlýk seçimini kazanan Damla’nýn sözü ise yerine geldi. Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, Sýnýf Baþkaný olan Damla’yý tebrik etmek için ziyarette bulundu. Okul öðrencileri ve idareciler tarafýndan coþku ile karþýlanan Baþkanýmýz Damla ve arkadaþlarý ile sýnýflarýnda buluþtu.

“DAMLA KIZIMIZIN VAADÝNE KONU OLMAK MUTLU ETTÝ”

Ýlk olarak sýnýf baþkaný seçilen minik Damla’yý tebrik eden Zeybek Baþkan, “Hepinizi çok seviyorum. Sizler bizim geleceðimizsiniz. Bizler de sizlerin geleceði için çok çalýþýyoruz. Damla’nýn bu talebi bizlere tebessüm ettirdi. Sýnýf Baþkaný seçilmek için vaat veren Damla’nýn isteðini yerine getirdik, sözünü tutmasýna vesile olduk. Damla’yý tebrik ediyorum. Sizler ile buluþmak bizi çok mutlu etti” dedi. Sýnýf baþkaný Damla ve arkadaþlarý günün anýsýna yazdýklarý mektubu ve çiçeði Baþkanýmýza takdim etti.

ZEYBEK BAÞKAN, ÇOCUKLARIN GÖZDE BAÞKANI

Baþkanýmýz Mehmet Zeybek, ziyareti sonunda öðrencilere Belediyemizin hazýrlamýþ olduðu kýrtasiye materyallerini hediye etti. Öðrencilerin bol bol Baþkanýmýza sarýldýðý ve alkýþladýðý anlar ardýndan hatýra fotoðraflarý çekilmesi ile ziyaret son buldu.