ÜSTAT  NECİP FAZIL KISAKÜREK´İ ANMA GECESİ

yazar:

kategori:

ÜSTAT  NECÝP FAZIL KISAKÜREK’Ý ANMA GECESÝ  

Kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Afyonkarahisar Belediyesi, vefatýnýn 40. yýldönümünde Necip Fazýl Kýsakürek’i, ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in icra ettiði eserleriyle andý.Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde ünlü müzisyen Arzen, orkestra eþliðinde Kýsakürek’in þiirlerinden bestelenen “Sakarya Türküsü”, “Þarkýmýz Bizim”, “Utansýn”, “Kaldýrýmlar”, “Surda Bir Gedik Açtýk” eserlerini söyledi.

Müzisyen ve ayný zamanda 28. Dönem AK Parti Ýstanbul Milletvekili Yücel Arzen, birbirinden güzel eserlerini müzikseverlerin beðenesine sundu. Anma gecesi büyük bir beðeni ve ilgiyle izlendi. Yoðun bir katýlýmýn gösterildiði Necip Fazýl Kýsakürek’i Anma Gecesi’nde duygusal anlar yaþandý. Milli bir edebiyatçý olan Necip Fazýl Kýsakürek’in hayatýnýn yaný sýra Filistin’de yaþanan insanlýk dýþý zulme yönelik önemli kesitlerin de paylaþýldýðý programda tam bir anma gecesi konsepti gerçekleþti.

Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek ve eþi Sevim Zeybek’in ev sahipliðinde düzenlenen geceye Afyonkarahisar Vali Yardýmcýsý Betül Büyükkýlýç, Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ýbrahim Yurdunuseven, Ýkmal ve Garnizon Komutaný Tuðgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Baro Baþkaný Turgay Þahin, kurum müdürleri, öðrenciler ve davetliler katýldý.

Gecede bir konuþma yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ýbrahim Yurdunuseven, Necip Fazýl Kýsakürek’i ölümün 40. yýlýnda rahmetle yâd etti.

Milletvekilimiz Yurdunuseven, “Þairler þiirleriyle anýlýr. Bugün burada Ýstanbul milletvekilimiz Yücel Arzen ve orkestrasýyla beraber þiiri müzikle kaynaþtýracaðýz.” dedi. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek ise üniversite öðrencileriyle þiirin ve fikrin üstadý Necip Fazýl Kýsakürek’i anma gecesinde bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek katýlýmlarýndan dolayý AK Parti Ýstanbul Milletvekilimiz, besteci ve müzisyen Yücel Arzen’e teþekkür etti. Baþkanýmýz; “Üstat Necip Fazýl Kýsakürek’i Anma Gecesi’nde AK Parti Ýstanbul Milletvekilimiz, besteci ve müzisyen Sayýn Yücel Arzen ve orkestrasýný hemþehrilerimizle buluþturduk. Sanatçýmýz Yücel Arzen’in katýlýmýyla üstat Necip Fazýl Kýsakürek’i vefatýnýn 40. senei devriyesinde eþsiz þiirleri ile andýk. Programýmýza katýlan Vali Yardýmcýmýz Betül Büyükkýlýç’a, Milletvekilimiz Av. Ýbrahim Yurdunuseven’e, Ýkmal ve Garnizon Komutanýmýz Tuðgeneral Numan Yöner’e, il protokol üyelerimize ve hemþehrilerimize teþekkür ediyorum” dedi.