Belediyeler

DOLANDIRICILARIN ´İŞ VAADİ´NE UYARI

              Sosyal medya üzerinden bazý kötü niyetli kiþilerin Belediyemizin adýný kullanarak vatandaþlarýmýzý arayýp iþ bulma vaadiyle dolandýrýcýlýk yaptýðý belirlendi. Bu kiþilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

DOLANDIRICILARIN ‘ÝÞ VAADÝ’NE UYARI

            Afyonkarahisar Belediyesi’nce kamuoyuna defalarca duyurulan; dolandýrýcýlara yenileri eklendi.

Bu kez de sosyal medya platformu üzerinden harekete geçen dolandýrýcýlar kendisini belediye çalýþaný olarak tanýtýyor, Belediyemizin ismini kullanarak iþ vaadinde bulunuyor. 

Hemþerilerimizin bu konuda duyarlý olmalarýný itibar etmemeleri gerektiðini söyleyen Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek böyle bir durumla karþýlaþanlarýn güvenlik güçlerine haber vermeleri konusunda vatandaþlarýmýzý çaðrýda bulundu.

         

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu