Belediyeler

TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ, MİNİK KONUKLARINI BEKLİYOR 

TRAFK ETM MERKEZ, MNK KONUKLARINI BEKLYOR 

        Afyonkarahisar Belediyesi tarafndan çocuklara trafik kültürü ve bilincini alamak amacyla yapm tamamlanan trafik eitim merkezi çocuklarmza trafik kurallarn elenerek örenmesine imkân salayacak. Trafik kurallarna duyarl nesiller yetitirmek amacyla yaptrlan, Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’in öncülüünde inaat hzlandrlan ve tamamlanan çocuk trafik eitim merkezinde miniklerin eitim heyecan balayacak.

BAKAN ZEYBEK:”ÇOCUKLARIMIZI HAYATA HAZIRLAYACAIZ”
       

   Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek, ehrimizde yaayan çocuklarn trafik bilgi ve becerilerinin artrlmas ve trafik kurallarna uymann davran haline getirilmesi amacyla merkezin hizmet vereceini söyledi.

           Bakan Zeybek: “Çocuklarmz hayata hazrlyoruz. Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaant içinde karlaacaklar durumlar küçük yalarda tecrübe etmeleri ve eitim almalar için farkl uygulama alanlar oluturduk. Bunlardan bir tanesi de trafik eitim merkezimiz. Burada çocuklarn eitimi için bütün ayrntlar düünüp bu merkeze yer verdik. Buras gelecek nesillere önemli kazanmlar salayacak. Yaam standartlarnn yükseltilmesi ve toplumsal gelecekleri açsndan trafik eitimi çok önemlidir. Çocuklarmzn trafik bilgi ve becerilerinin artrlmas, trafik kurallarna uymann davran haline getirilmesini amaçlyoruz. Verilen trafik eitimleriyle kazalarn daha da azalacana inanyorum. Merkezin çocuklarmz için akülü arabalar, kl, ksz kavaklar, yaya geçitleri var. Ayn zamanda merkezin farkl noktalarnda trafikte yer alan trafik levhalarn koyduk. Bu merkezde çocuklarmza hem trafik eitimi veriliyor hem de sosyal yaantya hazrlayacaz. Biz ehrimizde trafik eitimi almayan çocuumuzun kalmamas için bütün çocuklarmz trafik eitim merkezimize bekliyoruz.’’ dedi

MNKLER, MNYATÜR PARKUR ALANINDA TRAFK KURALLARINI ELENEREK ÖRENECEK

        Çocuklarn trafikle ilgili her eyi elenerek örendii Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Trafik Eitim Merkezi’nde, trafik eitimi uzman eitmenler eliinde verilecek. Örencilerin ücretsiz olarak yararlanaca merkezde; alt ve üst geçitten yaya geçidine, iki eritli yollardan trafik lambalarna kadar tüm trafik düzeni gerçeiyle bire bir ayn tasarland.

        Trafik iaretlerini erken yata örenen çocuklar, teorik derslerden ardndan uygulamal eitime geçecek. Merkezde kardan karya geçerken yaplmas gerekenler, sinyalizasyon kurallar hatta bisiklet kullanmna kadar tüm trafikle ilgili bilgiler kapsaml bir ekilde verilecek. Eitimlerin son aamasnda ise minyatür parkurda akülü araçlarla direksiyon bana geçen minikler, sürücülerin uymas gereken kurallar da tek tek tatbik edecek.

         Trafik levhalaryla geni bir alanda eitime tabi tutulan çocuklar; trafik kurallarna özen göstermeyi, trafikte can güvenlikleri için neye dikkat etmeleri gerektii ve insan hayatnn ne kadar deerli olduunu örenecek.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu