ZEYBEK BAŞKAN BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

yazar:

kategori:

ZEYBEK BAKAN BASIN MENSUPLARIYLA BULUTU

Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek ehrimizdeki yerel ve ulusal basn mensuplar ile bulutu. Devrane Kafe’de düzenlenen Basn Bulumasna; Milletvekillerimiz Ali Özkaya, brahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, AK Parti l Bakan Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Merkez lçe Bakan Ziya Cokun Karadeniz, AK Parti Kadn Kollar Bakan Ferda Ertürk, AK Parti Gençlik Kollar Bakan Ethem Karahan, Büyük Birlik Pasrtisi l Bakan Veysel Avar, Yeniden Refah Partisi l Bakan Fehmi Güray Çakr, Gazeteciler Cemiyeti Bakan Sezer Küçükkurt, basn kurulu imtiyaz sahipleri, basn temsilcileri ve basn mensuplar katld.

Kahvalt program ardndan açklamalar yapan Bakanmz Mehmet Zeybek görev süresince Afyonkarahisar’a kazandrd yatrmlar aktard. Bakanmz Mehmet Zeybek yaplan seçime deinerek; “ükrediyoruz. Kazasz belasz, kavgasz gürültüsüz bir seçimi geride braktk. nallah 28 Mays’ta ikinci tur Cumhurbakanl seçimimiz var. Tek dileimiz kimsenin burnu kanamadan, suhuletle bu seçimin atlatlmas ve ülkemizin istikrarl bir ekilde kald yerden tekrar devam etmesi yönünde gördüümüz Sayn Cumhurbakanmzn devam etmesinden yana. Halkmz da bunu biliyor, görüyor. 28 Mays’ta da tercihlerini ona göre yapacaklarna bizim üphemiz yok. Tabi uzun süredir sizlerle bir araya gelemedik. Neredeyse seçim atmosferine girildii andan itibaren gazeteci arkadalarmz ve bizler tamamen sahadaydk. Sahann nabzn tuttunuz, bo durmadnz, kotunuz, yoruldunuz” dedi.

VAAT ETTMZ 30 PROJEMZ HZMETE ALDIK

Zeybek Bakan, görev süresince vaat ettikleri ve ortaya koyduu hizmet vizyonu sonucu ehre kazandrd yatrmlar anlatt. Bakanmz bu açklamalarnda, “Biz seçime girerken 37 projeyle halkmz huzuruna çkmtk. Elhamdülillah bu 4 yllk süreç içerisinde bunun 30 tanesini gerçekletirdik. Ancak 5 – 7 tanesini baz nedenlerden dolay bir ksmn ötelemek durumunda kaldk. Ama söz verdiimiz 30 tanesinin tamamn bitirerek hizmete aldk.  Sayn milletvekillerimiz, belediye çalanlarmz ve tekilatlarmzla yapm olduumuz uyumlu çalmalar ve Sayn Cumhurbakanmzn destekleriyle, hükümetin destekleriyle aklmzda, hayalimizde olmayan, düünmediimiz, sonradan ilave olunan 40’a yakn büyük projeyi de hayata geçirdik. nallah 28 Mays’tan sonrada seçimleri kazasz belasz atlattktan sonra da her 15 günde bir yaptmz yatrmlarn açllarn gerçekletireceiz. limizde ilklere imza attk desek yeridir. Sokak salklatrma projemiz var. Birinci, ikinci etab bitirdik. Üçüncü etapta ise çalmalar devam ediyor. Uzun Çar projemiz bizim ehrimizde yoktu. Tarihi konaklarmzn restorasyonunu yaptktan sonra yerli ve yabanc ciddi miktarda ziyaretçi aldmz görünce Uzun Çar gerçekten görünüm olarak da ehrimize yakmyordu. Ciddi bir tabela kirlilii, ciddi bir karklk vard. Bu uygulamalar ehrimize yakmyordu. Uzun Çar esnafyla bir araya geldik, istiare ettik. Afyon’u hak ettii yere elbirliiyle getirelim istedik. Yaptmz istiareler neticesi yüzde ellisini belediye olarak biz karlayalm, yüzde ellisini esnaf olarak siz karlayn ve buray sokak salklatrma yaparak tarihi bir görünüm kazandralm ehrimize dedik. Gönlümüzden geçen Uzun Çarnn tamamen araç trafiine kapatlp yaya trafiine açlmasndan yanayd. Ama yaptmz istiareler neticesinde burann araç trafiine kapatlmasnn uygun olmayacan arkadalarmz da ifade ettiler ve bizler de bu görüe uygun ekilde çaltk. Kaldrmlar dörder metre geniliinde yapmak artyla sadece transit geçilerin yaplabilecei bir aracn bekleme yapmadan, trafik akn engellemeden açk kalacak ekilde düzenleme yaptk. Cephe salklatrmamz bitme aamasnda. Kaldrm ve yol ihale dosyamz hazrland. Herhalde bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay içerisinde ihalesini yapp bu sene içerisinde buray tamamen hizmete almaktan yanayz. Tabi gezerken farkl fikirler de geliti. Ot Pazar Camii’nin etraf, bedesten yönündeki bu ayakkabclarn olduu alanlarla da bütünletirerek esnaflarmz ile bir araya gelip orada bir cephe çalmas yapp bizim yukar mahallelerdeki tarihi görünüme oray da katmak istiyoruz. nallah onu da esnaflarmzla yapacamz görüme neticesi yapacamzdan eminim.

250 KONAK TURZME KAZANDIRILDI

Sokak salklatrmasnn birinci ve ikinci etabyla 250’nin üzerinde tarihi tescilli evlerimizi yenileyerek turizme kazandrdk. Bunda da Türkiye’nin en büyük sokak salklatrmasn yapan belediye ünvann aldk. Tabi bunlar ekip ii, yalnz bana olabilecek bir hadise deil. Ekip arkadalarma, belediye çalanlarna ve bata Sayn Cumhurbakanmza, milletvekillerimize ben sonsuz teekkür ediyorum. Her daim bizim yanmzda durdular. Bize destek verdiler. Maddi manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. 2019 ylnda göreve geldiimizde 115 yllk tarihi bir kona gastronomi kona olarak restore ederek hizmete aldk. Yerli yabanc her ziyaretçi oray gördükten sonra o tarihi dokuya hayran kaldklarn bizzat kendileri ifade ediyorlar. Ayn zamanda konumu itibari le Afyon Kalesi ile de bütünleiyor.

TELEFERK VE KALE ÇEVRE DÜZENLEMES

Bizim büyük projelerimizden olan Teleferik ve kale çevresini düzenleme projemiz vard. Geçtiimiz yl Haziran aynda ihalesini gerçekletirdik. Yer teslimini yaptk. Tamamen belediyenin cebinden be kuru para çkmamak artyla. 20’ye yakn alveri dükkanlarnn olduu büyük kalenin üstünde cam teras, yürüyü teras, yürüyü yollar ve kafeteryadan oluan ve teleferiin iletmesinden gelecek olan toplam cirodan yüzde üç pay almak artyla ihalemizi gerçekletirdik. Makine motor aksam tamamen sviçre’den imal edildi. haleyi alan firmayla proje çalmalarmz tamamland.  Geçtiimiz günlerde temel atma ilemimizi gerçekletirdik. Austos ay itibariyle de inallah teleferik hizmete girmi olacak.

MLLET KÜTÜPHANES

l Halk Kütüphanesi vard. Ekonomik ömrünün ömrünü tamamlamt. ehrimize yeni bir Millet Kraathanesi, Millet Kütüphanesi kazandralm istedik. Saolsunlar vekillerimizin destei ile Ankara’da Vakflar Genel Müdürüyle yapm olduumuz görümeler neticesi ardndan inaat çalmalar balad. u anda neredeyse yüzde 60 seviyelerine geldi. D cephe çalmalar bitmek üzere. Afyona modern bir kütüphaneyi, 24 saat açk kalabilecek, altnda sergi salonlarnn olduu geni bir kütüphaneyi halkmza kazandrm oluyoruz.

YONCAALTI ÇARI VE KAPALI OTOPARK

Fakpaa Mahallesi’ne tarihi dokuya uygun, Osmanl mimari tarznda, Ankara Ulus’taki gibi merkezde haftann 7 günlük ve 7 günü açk kalan günlük taze sebze meyvenin satlabildii Yoncaalt Çar ve Kapal Otopark projemiz sürüyor.  u anda yüzde 70 seviyesinde. nallah birkaç ay içerisinde açln gerçekletireceiz. Otopark ve 34 tane dükkânmz var. Hem ticari hayat canlandrmak hem de Afyon’un tarihi dokuya uygun yatrm daha kazandrm olacaz.

RAHVAN AT PST

ehrimizde rahvan at sporuna ilgi duyanlar çok fazla. Afyon’da bir rahvan at yarlarnn yaplabilecei bir pistin olmasnn Afyon’a ayr bir deer kataca ifade edildi. Bundan hareketle bizim Erturulgazi Mahallemizde 500 kiilik tribünlü atlarn barnma alan, kou pistlerinin yer ald modern bir rahvan at yar pisti ihalesini gerçekletirdik. Bitme aamasnda. Tabii buras geleneksel ata sporumuz atl cirit oyununun da yaplabilecei bir mekân. nallah bu yaz hizmete alacaz.

SAHPATA KAPALI SPOR SALONU

Yine hepimizin bildii Sahipata’da kapal bir spor salonu ihalesi yapld. Kaba inaat bitmiti. Çürümeye terk edilmiti. Gençlik ve Spor Bakanmz Muharrem Kasapolu’ndan Allah raz olsun, sonsuz derece teekkür ediyorum. Bakanmzdan alm olduumuz destekle bu atl vaziyette olan 1500 kiilik kapal spor salonunda her türlü spor karlamalarn yaplabilecei bir alan da ina ettik, bitirdik.

OLMPK YÜZME HAVUZU

Ahmet Özyurt zamannda ina edilen Olimpik yüzme havuzu vard. Yapld andan itibaren hiçbir kurum iletemedi. Bu arada havuzda ciddi bir su kaça vard. Nerdeyse duvarlar patlam, çürümeye yüz tutmutu. Kendisine çok teekkür ediyorum. Gökmen Valimiz Afyon’da iken bakanm buray size vereyim dedi. Tabi alabiliriz dedim. Ankara’dan, ODTÜ’den bir heyet getirdik. nceleme neticesi kaçan önlenebileceini, yaplabileceini ifade ettiler. Çalmalarmz tamamland. uanda aa yukar iki veya üç aydr havuzda su dolu hiçbir kaçak yok. Gençlik Spor Bakanmzn ismini verdik. nallah Cumhurbakanl seçiminden sonra burann açln gerçekletireceiz. Sayn Bakanmzn verdii söz Türkiye ampiyonasn Afyon’a vereceini vaat ettiler. nallah Türkiye ampiyonasnda olimpik yüzme havuzumuz da gerçekletirmi olacaz.

CELAL KETENCOLU 2. TFAYE STASYONU

ehrimiz zaman içerisinde gerçekten büyüdü. Yangnlara, sel basknlarna acil müdahale edilsin diye ikinci bir itfaiye istasyonu kuralm istedik. Bir yangn olaynda vefat eden Celal Ketenciolu itfaiye erimizin ismini bu istasyona verdik. ki kattan oluuyor. kinci bir itfaiye ekibi oluturarak o bölgedeki o yöredeki insanlarmzn madur olmamas, tabii afetlerde annda müdahale edebilmesi için yaptmz istasyonu bitirdik. Yaknda hizmete almay planlyoruz.

TARH ZMR GARI

Yine Devlet Demiryollar Genel Müdürlüümüz ve vekillerimiz ile birlikte yapm olduumuz görümeler neticesi atl vaziyette olan ilk tarihi gar zmir stasyonunu yeniliyoruz. Gerçekten çürümeye terk edilmi bir bina idi. Çalmalar balatarak ta dokuyu, duvarlar yeniden gün yüzüne çkardk. Çat çökmütü. Çaty tekrar kaldrdk. zmir stasyonuna ikinci bir gastronomi merkezi yapalm dedik. u anda restorasyon bitmek üzere. Nostaljik ekilde ziyaretçilerin beenisi toplayacak gastronomi merkezi yapmay düünüyoruz.

MLLET BAHEÇELER

Yeile önem ve çevre düzenleme çalmalarmz hzla devam ediyor. Bunun içerisinde 53 bin metrekarelik alanda Ataköy’de nefis bir park yaparak hizmete aldk. Yine bunun yannda Cirit Kayal Millet Bahçesi projemiz vard. haleyi alan firma u anda hzla çalmalarn bitiriyor. Herhalde yüzde 60 yüzde 70’ler seviyesine geldi. Bu yaz hizmete almay düünüyoruz. Garnizon Millet Bahçesi projemiz var. u anda garnizon komutanlk binasnn inaat devam ediyor. naat biter bitmez garnizon komutanmz oraya geçecek ve biz de çalmaya balayacaz. imdi peyderpey zaten kendi imkânlarmzla garnizon millet bahçesinin içerisinde çalmalarmz devam ediyor.

SARAYDÜZÜ KAMP MERKEZ

Saraydüzü’ndeki ormanda 500 bin metrekarelik bir alann tahsisini aldk. Kros ve kondisyon yaplabilecei, kou parkurlar, içinde basketbol sahas, hal sahann olduu, amfi tiyatronun olduu, bungalov evlerin olduu nefis bir kamp alann bitmek üzere. nallah bu yaz da orann açln hep birlikte gerçekletireceiz. Yani ailelerimizin, Afyon’daki halkmzn çoluk çocuuyla gelip hem piknik yapabilecekleri nezih bir mesire alann da Afyon’da kazandrm oluyoruz.

FESTVALLER EHR AFYON

Yine ehrimizi bir festivaller ve kültür ehri yapma hususunda gayretlerimiz hzla devam ediyor. Bu sene altncsn gerçekletireceimiz Dünya Motokros ampiyonas ve Gastro Festimizi daha geni katlmla yapacaz. Gastronomi festivalini yaparken sadece ülkemiz içerisindeki efleri deil, dünyaca ünlü uluslararas efleri de arlyoruz. Bu hafta sonu Avrupa ve Balkan ampiyonas motor yarlarnda 6 ülkeden 180 yarmacnn katld 11 dalda ampiyona gerçekletirdik. Yani ilimizin tantmna var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Afyon’u tam tannr hale getirdik. Bu tantc yatrmlarmz ile turizm sektörüne ciddi bir katk sunmu oluyoruz.

SOSYAL BELEDYECLK

Sosyal belediyecilikte de yine elimizden gelenin fazlasn yapmaya gayret sarf ediyoruz. Her yl vermi olduumuz burs ve kitap desteine devam ediyoruz. Glütensiz gda bulmakta zorlanan bireylere gda destei salyoruz. Çocuklarmza kyafet destei verirken, ihtiyaç sahibi her bir vatandam koruyor gözetliyoruz.

KAMYON GARAJI

Geçtiimiz günlerde yapm olduumuz ziyarette esnafmzn kamyon garaj talepleri vard. nallah Afyonumuza modern, sosyal tesislerinin içinde olabildii, 40’n üzerinde dükkânn olabildii, içerisinde akaryakt istasyonunun da olduu bir kamyon garajnda projesi bitmek üzere, ihaleye çkacaz. Hayrl uurlu olsun diyorum. Cenab- Hak hayrlara vesile klsn. Önümüzdeki 28 Mays’ta gerçekleecek olan Cumhurbakanl seçiminin ülkemize, milletimize ve mazlum corafyaya hayrlar getirmesini temenni ediyorum. Sayn Cumhurbakanmza da sonsuz teekkür ediyoruz. Yannda olduumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katlmlarnzdan dolay da ayr ayr teekkür ediyorum.”

Program yaplan sohbetlerin ardndan hatra fotoraf çekilmesi ile son buldu.