Gündem

Devlet tapuları saymaya başladı! Tapusu olan denetlenecek

Devlet, tarım politikalarını belirlemek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından başlatılan genel tarım sayımına odaklandı.

Bu sayımda, idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri tespit edilerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin bilgileri toplanacak. Sayımın ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin tespiti için gerekli soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak. Bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri de bu aşamada gerçekleştirilecek.

Malatya Haber’de yer alan habere göre; İkinci aşamada ise, uluslararası standartlara ve ülke içi ihtiyaçlara uygun olarak, toplanan verilerle tam sayım ve örnekleme yapılacak. Sayımın amacı, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer almayan potansiyel tarım arazilerini belirlemek ve bu alanda arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi önemli bilgileri elde etmek.

Genel tarım sayımıyla birlikte, tarımsal yapıya dair detaylı bilgiler elde edilerek tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak. Böylece, tarım sektöründe karar alıcılar için güçlü bir veri ekosistemi oluşturulmuş olacak. Ayrıca, istatistiklerin daha anlaşılır olması amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklenen portallar geliştirilmekte.

Özellikle çocuklar için ise “çocuk portalı” oluşturularak istatistik okuryazarlığını artırmayı hedefleyen eğlenceli ve matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Çocuklar, yapay zeka teknolojileri kullanılarak soru-cevap uygulamaları aracılığıyla ilgili alanlara yönlendirilecek. Çocuk portalının bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanmaktadır. Ayrıca, TÜİK, istatistik okuryazarlığını tüm toplum kesimlerine yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını genişletmeyi de planlıyor.